Hỗ trợ thông tin về KKPHIM.VIP

Dữ liệu phim Vietsub - Lồng Tiếng - Thuyết Minh được cung cấp Miễn Phí và Vĩnh Viễn. Cập nhật nhanh, chất lượng cao, ổn định và lâu dài. Tốc độ phát phim cực nhanh với đường truyền băng thông cao, đảm bảo đáp ứng được chất lượng xem phim trực tuyến lớn. Đồng thời giúp nhà phát triển Website Phim giảm thiểu được chi phí tối đa của các dịch vụ lưu trữ và stream.

Các địa chỉ API thường được sử dụng

Danh sách tài nguyên phim mới cập nhật: https://phimapi.com/danh-sach/phim-moi-cap-nhat?page={ID Page}
Địa chỉ tiết tiết phim: https://phimapi.com/phim/{Slug Movie}

Địa chỉ ảnh của KKPHIM.VIP được sử dụng phương thức lưu trữ cục bộ, có thể được gọi và thu thập. Đồng thời, ảnh cũng có thể được tải xuống cục bộ (được khuyến nghị) để tránh bị hỏng các ảnh tương tự trong tương lai.

Danh Sách Phim

Phim mới cập nhật:
GET  https://phimapi.com/danh-sach/phim-moi-cap-nhat?page={ID Page}
Ví dụ: https://phimapi.com/danh-sach/phim-moi-cap-nhat?page=1

Thông tin: Đây là API giúp bạn thu thập toàn bộ danh sách phim đang có tại KKPHIM.VIP, bạn có thể thay đổi ID Page để thu thập ở một trang cố định.

Phim & Tập Phim

Thông tin Phim & Danh sách tập phim:
GET  https://phimapi.com/phim/{Slug Movie}
Ví dụ: https://phimapi.com/phim/khi-anh-chay-ve-phia-em

Thông tin: API này sẽ giúp bạn có đầy đủ thông tin của phim đó. Hình ảnh, nội dung, tập phim... sẽ hiển thị tại API này :D!

Các API hỗ trợ khác

Phim Lẻ:
GET  https://phimapi.com/v1/api/danh-sach/phim-le
Phim Bộ:
GET  https://phimapi.com/v1/api/danh-sach/phim-bo
Hoạt Hình:
GET  https://phimapi.com/v1/api/danh-sach/hoat-hinh
TV Shows:
GET  https://phimapi.com/v1/api/danh-sach/tv-shows

Bạn có thể sử dụng 'page' để xem đúng số trang trả kết quả mà bạn mong muốn. Bỏ trống tự động sẽ là ở trang 1.
Bạn có thể sử dụng 'limit' để giới hạn kết quả được trả về nếu nó quá lớn. Bỏ trống tự động sẽ là 10 kết quả.
Thông tin: Với các API sau đây, bạn sẽ có thể lấy được danh sách phim cố định định dạng mà bạn muốn sử dụng.

Tìm kiếm phim theo từ khóa:
GET  https://phimapi.com/v1/api/tim-kiem?keyword={Từ khóa}&limit={number}
Bạn có thể sử dụng 'limit' để giới hạn kết quả được trả về nếu nó quá lớn. Bỏ trống tự động sẽ là 100 kết quả.
Thông tin: Đối với API này, cho phép bạn sử dụng một từ khóa bất kỳ để tìm kiếm một phim theo yêu cầu của bạn.

Bản quyền dữ liệu thuộc về KKPHIM.VIP - Cung cấp dữ liệu phim Vietsub Miễn Phí và Vĩnh Viễn, Được tài trợ bởi.