Sử dụng Plugin dành cho Halimthemes

Đối với Plugin dành cho Wordpress này, bạn cần phải có sẵn mã nguồn của Halimthemes cũng như cài đặt nó trước.

Tiếp theo sau đó bạn cần phải cài đặt Plugin Crawl của KKPhim tại đây.

* Lưu ý rằng Plugin này chỉ tương thích với bản Halimthemes 5.5.4 Nulled!

Mục "Thủ Công":
Ở đây bạn có thể cào dữ liệu từ KKPhim về bằng cách thủ công, bạn có thể thao tác chỉnh sửa các nội dung mà bạn muốn sử dụng.
Bạn có thể điều chỉnh các trang mà bạn muốn cào, bắt đầu phải từ là '1' và kết thúc theo con số mà KKPhim đang có thôi nhé.
Thời gian chúng tôi khuyên bạn nên để mặc định là 10 - 50(ms).

Mục "Tự Động":
Bạn có thể cào tự động thông qua sử dụng CronJob và các lệnh cần thiết đang ở phía dưới. Nếu bạn không rành việc này bạn có thể sử dụng Google và tìm hiểu nó.
Các mục bạn muốn loại trừ hãy tích nó ở trang "Thủ Công" nhé.
Thời gian cào khuyến khích từ 15 - 30 phút mỗi lần và trang từ 1 - 10.

QUAN TRỌNG: NẾU BẠN LÀ MỘT NGƯỜI KHÔNG RÀNH CÔNG NGHỆ CŨNG NHƯ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN SỬ DỤNG WORDPRESS, BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG MỘT CMS ĐƯỢC MOD LẠI BỞI KKPHIM.VIP TẠI ĐÂY. NÓ RẤT TIỆN LỢI VÀ DỄ SỬ DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU.

Dẫn tôi đến Github Plugin Crawl Halimthemes dành cho KKPHIM.VIP